Reglement Goos Hartog Beach Volleybaltoernooi


 

1. Het toernooi begint om 10:00 uur. Aanmelden tussen 9:00 en 9:30 uur.

2. Elk team dient een aanvoerder te hebben, die ervoor zorgt dat het team 

    op tijd aanwezig is.
 
3. Het inschrijfgeld (€ 30,- per team) dient op de toernooidag contant te

    worden betaald.

4. Er wordt gespeeld volgens de officiële volleybalspelregels, met enkele

    Beach regels:

    •    Een team bestaat uit drie spelers. 
    •    Op iedere plaats in het speelveld mag worden aangevallen.
    •    De afmeting van het speelveld is 2 maal 7 x 7 meter.
    •    De beachvolleybalregel; ‘hard contact’ wordt niet gehanteerd.

5. De poulewedstrijden bestaan uit twee sets van ieder 11 minuten. Tussen

    de sets is geen pauze, er wordt dus meteen doorgespeeld.

6. Begin en einde van een set worden aangegeven door een geluidssignaal.

    Het eindsignaal van de eerste set is tevens beginsignaal van de tweede

    set. Op het moment van het eindsignaal wordt de rally afgespeeld,

    daarna is de eindstand pas bepaald.

7. Iedere gewonnen set levert 1 punt op, bij gelijkspel krijgen beide teams

    ieder een ½ punt.

8. Winnaar in de poule is het team dat de meeste sets gewonnen heeft. Bij

    gelijk eindigen van teams is het puntensaldo over alle wedstrijden

    doorslaggevend. 

9. De beslissingswedstrijden (halve of hele finales) gaan over 2 gewonnen

    sets. Er wordt niet meer op tijd gespeeld.

10. Time-outs tijdens de wedstrijden zijn niet toegestaan en protesten

      tegen scheidsrechterlijke beslissingen worden niet behandeld.

11. Het wisselen van spelers tussen teams is alleen toegestaan bij het

      wisselen tussen sets en wedstrijden, dus niet tijdens een lopende set.

      Wanneer een team "onvolledig" raakt, dient het zodanig verder te

      spelen of de andere partij heeft gewonnen.

12. Glas op het toernooiveld is streng verboden!

13. De organisatie van het toernooi stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade  van persoonlijke eigendommen.

 

14. Op het Fun Beach terrein gelden de officiële regels van FB-Events.

15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding. 

 

De Organisatie.